Stichting "Cultuurhistorische Waarden in de Drentse Veenkoloniën"

Aukje Wolf

In het voorste gedeelte van het Vervenershuis is een overzicht tentoonstelling ingericht over het leven en nalatenschap van Aukje Wolf in de Vervenerswinkel & Historisch Centrum.

De alleenstaande Aukje Wolf heeft voor heel wat beroering gezorgd in ons dorp. Meer dan een kwart miljoen euro heeft ze nagelaten aan haar geboortedorp Valthermond. Dat is ongekend in ons land. Wel vaker laten mensen grote sommen geld na, maar dan meestal aan een kerkgenootschap of stichting. Maar Aukje was wat haar keuze betreft een echte trendsetter, door met haar vermogen de leefomgeving van al haar dorpsgenoten, met name die van de jeugd te verbeteren. Dus mochten er onder u weldoeners zijn, die net als Aukje Valthermond een goed hart toe dragen, dan is de keuze gauw gemaakt. We kunnen dat geld in ons dorp goed gebruiken om de leefomgeving nog wat aantrekkelijker te maken en de voorzieningen in stand te houden. Aukje werd geboren op 5 maart 1926 in Valthermond, in het huis van haar grootouders. Ze was en bleef het enig kind van Willem Wolf - geb. op 8 april 1894 in de gemeente Vlagtwedde. Gehuwd op 1 mei 1925 te Odoorn met Henderika Niks, geb. op 18 januari 1900 in Valthermond, beiden opgegroeid in een groot gezin. Opa Kornelis Niks overleed in 1931 en oma Elsiena Niks-Klein in 1936. Aukjes geboortehuis staat er nu nog, even ten westen van de 49e Laan, aan het Zuiderdiep, huisnummer 319 in Valthermond. Tot haar elfde jaar heeft Aukje samen met haar ouders hier gewoond.

Lees hier het volledige verhaal

Aukje Wolf Natuurpark

In november 2007 is de aanleg van het natuurpark aan de Vrijheidslaan begonnen. Een gebied van drie hectare gemeentegrond wordt omgewoeld, opgehoopt, uitgegraven en afgevoerd. De vrachtwagens rijden af en aan, en langzaam vindt er een metamorfose plaats. Een strak landschap verandert in een glooiend geheel. Op 19 maart 2008 vond de opening plaats van het Aukje Wolf natuurpark.
Het is voorzien van waterpartijen, wandelpaden en voor de jeugd komt er een skatebaan. Het is die dag dubbel feest, n.l. de opening van het park en de viering van de 51e Nationale Boomfeestdag, met dat jaar als thema “ Boom zoekt Kind ”. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen hebben in het park hun eigen boom mogen planten. Uit ervaring is gebleken dat dit nooit meer wordt vergeten en hopelijk zullen ook deze kinderen het belang van onze natuur gaan inzien. Ook het beeld van Aukje heeft een plaats gekregen in het park. Schitterend is het naambord “Aukje Wolf park”, gemaakt door Jan van der Meij, in een plaat ijzer zijn uitsneden gemaakt van Lisdodde ( Bollepiezen) en Irissen (Lelies). Bij de feestelijke opening waren ook weer een aantal oud- collega’s van Aukje aanwezig. Mede door hun bijdragen, zoals het weergeven van feiten tijdens de periode dat ze met Aukje samen werkten in de gezondheidszorg, is er weer een tipje van de sluier opgelicht over het bestaan van Aukje en hoe ze was. Over één ding waren Aukjes oud-collega’s het met elkaar eens, ” Aukje zou dit gebeuren in Valthermond prachtig hebben gevonden”.