Stichting “Cultuurhistorische Waarden in de Drentse Veenkoloniën” 

Contactformulier

Bestuur

Voorzitter: F. van der Vlag – Pak

Secretaris: A. Grooten

Penningmeester: J.W. Kuipers

Fotograaf: J. Ottens

Lid: G. Haak – Warringa