Stichting “Cultuurhistorische Waarden in de Drentse Veenkoloniën” 

Het Huis

Het vervenershuis is aangekocht  in 2006 door Het Drentse Landschap op verzoek van onze stichting. Het pand verkeerd nog grotendeels in de oorspronkelijk staat. Het pand werd in 2005 aangewezen als rijksmonument.

Het woonwinkel huis is gebouwd  in 1916 door aannemer Kleinenberg in opdracht van Freerk Kamst. Het voorste gedeelte wordt sinds 2011 gehuurd door onze stichting als streekmuseum.

Freerk Kamst en Henderika Beekman hadden één dochter Jantje Kamst. Jantje huwde met Pieter Hollander. Na het overlijden van Freerk Kamst in 1926 nam schoonzoon Pieter het vervenersbedrijf over.

Bijzonder zijn ook de plafonds in de winkel en kantoor. De schilderingen zijn aangebracht door middel van sjablonen en zijn tot op heden nog in oorspronkelijke staat.

Vervenershuis Valthermond
Vervenershuis Valthermond

Het Winkeltje

Bij het binnen stappen van de vervenerswinkel proef je de tijd van weleer.

De winkelkasten en betimmering zijn indentiek te noemen en de moeite waard om daar even binnen te stappen.

Henderika Beekman heeft tot 1943 de winkel bemand.

In het winkeltje worden nu ook weer (streek) producten verkocht en boeken over Valthermond.

Het Kantoor

Het kantoor van Freerk Kamst werd door hem gebruikt om o.a. aan zijn arbeiders hun loon uit te betalen.

In het kantoor naast de winkel zijn verschillende fotocollecties te zien over het verleden van het dorp. Ook zijn er meerdere filmbeelden te bewonderen uit het verleden van Valthermond.

De kamer zelf is ook het bezichtigen waard, de schouw is weer in ere hersteld en ook hier is een prachtige plafond schildering te zien.

Vervenershuis Valthermond
Vervenershuis Valthermond

De Opkamer

In het pand is ook het historisch centrum van Valthermond gevestigd. Waar we de historie van het dorp Valthermond tonen. 

Het opkamertje werd vroeger gebruikt als doorgang naar het achterhuis.

Hier kan men foto’s collecties zien van ondermeer Aukje Wolf en venters die in de loop van de tijd door Valthermond hun waren te koop aan boden.