Stichting “Cultuurhistorische Waarden in de Drentse Veenkoloniën”