Stichting “Cultuurhistorische Waarden in de Drentse Veenkoloniën” 

De Jonge Jaren van Appie Veldhuis

 

Verhalen uit de Mond ‘ De Jonge Jaren van Appie Veldhuis’ is een boek van Hennie Dubbelboer. Dit boek is verkrijgbaar in het Vervenershuis, kosten e 13,00.

Het Boek is te bestellen via het ‘Contactformulier‘