Vrienden van ’t Huus

Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen brengt de exploitatie van het vervenershuis behoorlijke lasten met zich mee. Denk alleen maar aan de huur en de energiekosten.

Om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren hebben wij dringend behooefte aan financiële ondersteuning

Elk bedrag is Welkom!.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL51RABO0364723890 t.n.v. Stichting Cultuurhistorische waarden in de Drentse Veenkoloniën.

Geef een reactie