Stichting “Cultuurhistorische Waarden in de Drentse Veenkoloniën” 

Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen brengt de exploitatie van het vervenershuis behoorlijke lasten met zich mee. Denk alleen maar aan de huur en de energiekosten.

Om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren hebben wij dringend behoefte aan financiële ondersteuning elk bedrag is welkom! U kunt uw bedrag storten op rekeningnummer NL51RABO0364723890 t.n.v. Stichting Cultuurhistorische waarden in de Drentse Veenkoloniën.